21-05-21

Written by  Zamm'aboma Desk

 

Adzukulu okumba manda kwa Gulupu Mkwayila mboma la Neno achenjeza akuluakulu a m’mudzimo kuti adzasiya kukumba manda akapitiliza khalidwe lawo lomangophangira chakudya.   Nkhaniyi ikuti m’mudzimo munali mwambo olima kumanda ndipo monga mwa mwambo anthu anaphika zakudya kuti anthu adye akamaliza kugwira ntchitoyo. Tsono chomwe chinachitika nchakuti anthu anaphika nsima ya ufa oyera, gramil komanso mgaiwa ndipo akuluakuluwo amangosankha nsima yoyera ndi gramil komanso ndiwo za nkhuli zomwe zinakwiyitsa amayi omwe anakonza chakudyacho. Pamenepa panabuka kusamvana, amayiwo atadzudzula akuluakuluwo pa zomwe anachitazo. Ndipo adzukulu atamva nkhaniyi, anenetsa kuti khalidweli likapitilira, akuluakuluwo azikakumba okha manda m’mudzimo mukachitika maliro. Pakadali pano akuluakulu omwe akukhudzidwa ndi nkhaniyi akuyenda ali wera wera chifukwa cha manyazi.

Get Your Newsletter